AnsaraPay Youth

Kad yang memberikan pelbagai faedah buat penuntut Institut Pengajian Tinggi. 

Kumpulan sasaran ini amat mencabar, sepertimana cabaran yang telah dihadapi oleh MARA dalam mengesan mereka, terutama sekali mereka yang tidak mendapat apa-apa bantuan dan bimbingan seterusnya dari MARA.